Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
a.k.a. alias
a.k.a. též známy jako...
a.m. ráno
a/c klimatizace
aachoo hepčík
aardvark hrabáč
aardwolf druh hyeny
ab initio neempirický
ab ovo od začátku
ab ovo od vajíčka
abaca manilské konopí
abaci počítadla
aback překvapen
aback zpět
aback vzadu
abacus počitadlo
abacuses počitadla
Abaddon anděl ničitel
Abaddon anděl bezedné propasti
abaft za
abaft vzadu
abaft na zádi
abaft na záď
abaft dozadu
abalone mořský plž
abalone ušeň
abampere abampér
abampere absolutní ampér
abandon zanechat
abandon abandonovat
abandon opouštět
abandon zanedbat
abandon vzdát se
abandon opustit
abandon to oddat se
abandoned zanechaný
abandoned opustil
abandoned zkažený
abandoned zhýralý
abandoned zpustlý
abandoned opuštěný
abandoned nemravný
abandoned infant opuštěné dítě
abandoned person opuštěná osoba
abandoned ship opuštěná loď
abandoning opouštějící
abandoning opouštění
abandonment opuštění
abandonment opuštěná budova
abandons opouští
abase ponížit
abase pokořit
abase degradovat
abase oneself pokořit se
abased degradován
abasement ponížení
abasement pokoření
abash zastrašit
abash zahanbit
abash zakřiknout
abashed zastrašen
abashing zastrašování
abashment rozpaky
abasia abázie
abasic abazický
abate zmírnění
abate zmenšit
abate zrušit
abate zmírnit
abate zmenšovat
abate ustávat
abate zastavit
abate učinit přítrž čemu
abate stát se neplatným
abate snížit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy