Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
c stovka
C značka uhlíku
C písmeno C
C nota C
c c
c est la vie to je život
c est la vie to je osud
c satisfactory dostatečná
c-section císařský řez
c. cca
c. circa
cab taxík
cab kabina
cab budka
cab taxi
cabal klika
cabal tajný spolek
cabala kabala
cabalist kabalista
cabalistic kabalistický
cabana kabina
cabaret kabaret
cabbage hlávkové zelí
cabbage zelí
cabbage kapusta
cabbage peníze
cabbages kapusty
Cabbagetown část Toronta
cabbal klika
cabbal kout pikle
cabbal intriky
cabbala kabala
cabbie taxikář
cabbie řidič taxi
cabby taxikář
cabby řidič taxi
cabdriver taxikář
cabdriver řidič taxi
cabernet sauvignon odrůda vína
cabin barák
cabin chatka
cabin budka
cabin bydlet v chatrči
cabin hradlo
cabin chata
cabin chatrč
cabin kabina
cabin kajuta
cabin bouda
cabin boy lodní sluha
cabin class lodní třída
cabin cruiser obytná loď
cabin fever ponorková choroba
cabinet studovna
cabinet skříňka se zásuvkami
cabinet sekretář
cabinet kabinet
cabinet kartotéka
cabinet skříňka
Cabinet vláda
Cabinet Member člen vlády
Cabinet Minister člen vlády
cabinet-maker truhlář
cabinetmaker nábytkář
cabinetmaking truhlářství
cabinetmaking nábytkářství
cabinets kabinety
cabinetwork truhlářský výrobek
cabins kabiny
cable kabelogram
cable telegram
cable délková jednotka 219
cable kabelový
cable telegrafovat
cable lano

 <<< 
 < 
      
 1 
z       

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy