Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
e er někdy
e er vždy
e up to záležet na
e-book elektronická kniha
e-commerce elektronický obchod
e-hoax poplašná zpráva
e-mail elektronická pošta
e-mail mailovat
e-shop elektronický obchod
e.g. např.
E2EG Ear to Ear Grin
E3 energie-životní prostředí- ekonomika
each každý
each day každý den
each month každý měsíc
each other všichni ostatní
each other navzájem
each time pokaždé
each week každý týden
each year každý rok
Eagan Eagan
eager chtivý
eager dychtivý
eager netrpělivý
eager horlivý
eager beaver horlivec
eagerly dychtivě
eagerly horlivě
eagerness nedočkavost
eagerness horlivost
eagerness dychtivost
eagle orel
eagle eye orlí oko
eagle eyes orlí oči
eagle scout nejvyžší skaut v oddíle
eagle-eyed bystrozraký
eagles orli
eaglet orlí mládě
eaglet orlík
eagre přílivová vlna
EAP Environmentální akční program pro střední a východní Evropu
ear klas
ear ucho
ear canal zvukovod
ear doctor ušní lékař
ear drum bubínek
ear drum ušní bubínek
ear fungus Jidášovo ucho
ear hole ušní dírka
ear lobe ušní lalůček
ear trumpet naslouchátko
ear-drum ušní bubínek
ear-nose-and-throat doctor ORL lékař
ear-phone sluchátko
ear-ring náušnice
ear-shaped v tvaru ucha
ear-shell plž: ušeň mořská (Haliotis tuberculata Linnaeus)
ear-splitting ohlušující
earache bolest ucha
eardrum ušní bubínek
eared ušatý
eared grebe vodní pták: potápka černokrká
eared seal lachtan
earflap klapka na uši
earful výtka
earful pokárání
earful až po krk
Earhart Earhart
earl hrabě
earldom hrabství
earldom titul hraběte
earless bezuchý
earless seal tuleň obecný
earlier dřívější
earlier časnější

 <<< 
 < 
      
 1 
z       

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy