Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
earlier předtím
earlier dřív
earlier dříve
earlier draft koncept
earliest nejranější
earliest nejdřívější
earliest nejčasnější
earliness rannost
earliness časnost
earlist print prvotisk
earlobe ušní lalůček
earls šlechtici
early ranný
early začínající
early raný
early časně
early brzy
early časný
early ráno
early brzo
early bird ranní ptáče
early coral root korálice trojklanná
early in the evening navečer
early morel kačenka česká
early on hned zpočátku
early purple orchid vstavač mužský
early warning system systém včasného varování
earmark značka
earmark označkovat
earmark rezervovat
earmark účelově použít
earmark dát stranou
earmarked vyhrazený
earmarked vyčleněný
earmuff klapka na uši
earn vydobýt
earn zasloužit si
earn vydělat si
earn vydělávat
earn vydělat
earn interest vynášet úrok
earned zasloužený
earned vydělaný
earned vydělán
earned vydělal
earned income vydělaný příjem
earned income příjem získaný prací
earned income pracovní příjem
earner vydělávající osoba
earners vydělávající osoby
earnest vážný
earnest svědomitý
earnestly upřímně
earnestly svědomitě
earnestness serióznost
earnestness vážnost
earning výdělečný
earning power výdělečnost
earning power výdělečná činnost
earnings výdělek
earnings výdělek
earns vydělává
Earp Earp
earphone sluchátko
earphones sluchátka
earpiece naslouchátko
earplug špunt do ucha
earplugs ucpávky do uší
earreach doslech
earring náušnice
earrings náušnice
ears uši
earshot doslech
earsplitting ohlušující
earth země

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy