Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
earth drain zemní drén
earth up zavalit hlínou
earth up zanést
earthbound pozemský
earthbound pozemní
earthbound povrchní
earthed uzemněný
earthen kameninový
earthen hliněný
earthenware hliněné zboží
earthenware kamenina
earthenware hliněné nádobí
earthenware hrnčířské zboží
earthing uzemnění
earthing pozemšťan
earthliness pozemskost
earthling pozemšťan
earthlings pozemšťané
earthly pozemsky
earthly světský
earthly smrtelný
earthly myslitelný
earthly možný
earthly možně
earthly lidsky
Earthman Earthman
earthmoving přemísťování zeminy
earthnut hlíza
earthnut lanýž
earthquake zemětřesení
earthquakes zemětřesení
earths pevniny
earths země
Earthscan Earthscan
earthshaking otřásající
Earthwatch Earthwatch
earthwork násep
earthworm žížala
earthworms žížaly
earthy zemní
earthy pozemský
earthy lidský
earthy jadrný
Earth`s crust zemská kůra
earwax ušní maz
earwig škvor
ease zmírnit
ease lehkost
ease pohodlí
ease snadnost
ease povolit
ease pohoda
ease off polevit
ease up polevit
eased zmírněný
eased ulehčený
eased uklidněný
easel stojan
easement úleva
easement zmírnění
easements/covenants úlevy/smlouvy
eases zmírňuje
eases ulehčuje
EASI environmentálně upravený udržitelný příjem
easier snazší
easier snadnější
easier lehčí
easiest nejsnažší
easily snadno
easiness snadnost
easiness lehkost
easing zmírnění
east východ
east východní
East African východoafrický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy