Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
eat up sníst
eat! jez
eat! weir jez
eatable jedlý
eaten jezený
eaten eat/ate/eaten
eaten sněden
eater jedlík
eaters jedlíci
eatery restaurace
eatery jídelna
eating jídelní
eating disorder porucha přijímání potravy
Eaton Eaton
eats žere
eats
eau kolínská voda
eau de cologne kolínská voda
eaves okap
eavesdrop tajně poslouchat
eavesdropper slídil
eavesdropper ten kdo odposlouchává
eavesdropping odposlouchávání
eavesdropping naslouchání
eavesdropping odposlech
ebb úbytek
ebb úpadek
ebb odtékat
ebb ubývat
ebb odliv
ebb away zanikat
ebb away ustupovat
ebb away slábnout
ebb away opadnout
ebb away opadat
ebb away ochabovat
Eben Eben
ebon ebenový
ebon černý jako eben
ebon ebenově černý
ebonite ebonit
ebony eben
ebullience temperament
ebullient temperamentní
ebullient kypící
ebullition výlev
ebullition výbuch
ebullition vzkypění
EC 50 concentration EC 50 koncentrace
eccentric výstřední
eccentric výstředník
eccentricity zvláštnost
eccentricity výstřednost
eccentricity nezvyklost
eccentricity excentricita
ecchymosis ekchymóza
Eccles Eccles
ecclesia ekklésia
ecclesiastic duchovní
ecclesiastical kazatelský
ecclesiastical duchovní
ecclesiasticism církevnictví
ecclesiology ekkleziologie
ECCM Electronic Counter-Countermeasures
eccrine vylučovací
ecdysiast striptérka
echelon vrstva
echelon vojenská formace
echelons vrstvy
echelons formace
echidna ježura australská
echinococcosis echinokokóza
echinoderm ostnokožec
echinus ježovka
echo echo

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy