Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
echo ozvěna
echo opakovat
echo ozývat se
echocardiogram echokardiogram
echoed z ozvěny
echoes echa
echoic onomatopoický
echoic zvukomalebný
echoing echo
echoing ozvěna
echolalia echolálie
echolocation echolokace
eclampsia eklampsie
eclampsia křeč
eclectic eklektický
eclecticism eklekticismus
eclipse zastínit
eclipse zákryt
eclipse zatmění
eclipsis zatmění
ecliptic ekliptika
ecliptic ekliptický
eclogue pastýřská báseň
eclogue ekloga
Eco-labelling. ekolabeling
ecochemistry ekochemie
ecocide ekocida
ecocide zničení životního prostředí
ecoengineering ekoinženýrství
ecoimmunology ekoimunologie
ecolabelling body ekolabelingový orgán
ecologic ekologický
ecologic damage ekologická škoda
ecological ekologicky
ecological antagonism ekologický antagonismus
ecological barrier ekologická bariéra
ecological construction ekologická stavba
ecological economics ekologická ekonomie
ecological efficiency ekologická efektivnost
ecological ethics ekologická etika
ecological factor ekologický faktor
ecological genetics ekologická genetika
ecological Marxism. ekologický marxismus
ecological policy ekologická politika
ecological potential ekologický potenciál
Ecological Production and Allocation System (EPAS). systém ekologické výroby a alokace (EPAS)
ecological safety ekologická bezpečnost
ecological system ekologický systém
ecological threshold ekologický (ekosystémový) práh nenapravitelných škod
ecological valence ekologická valence
ecological water quality criterion ekologické kriterium jakosti vody
ecologically ekologicky
ecologist ekolog
ecologization ekologizace
ecologization of technology ekologizace technologie
ecology ekologie
ecomorphosis ekomorfóza
econometric ekonometrický
econometrics ekonometrie
economic úsporný
economic hospodářský
economic ekonomický
economic efektivnost
economic approach to kontrola populace
economic crisis (depression) ekonomický krize (pokles)
economic cycle ekonomický cyklus
economic development ekonomický rozvoj
economic effectiveness of pesticide application ekonomická efektivnost použití pesticidu
economic forecaster prognostik
economic good ekonomický statek (zboží)
economic growth hospodářský růst
economic growth ekonomický růst
economic indicator ekonomický ukazatel
economic order ekonomický řád
economic profit ekonomický zisk

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy