Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
economic purpose reservoir hospodářská nádrž
economic regulation ekonomická regulace
economic rent ekonomická renta
economic rent of a worker ekonomická renta dělníka
economic sanction ekonomické sankce
economic stagnation ekonomická stagnace
economic storage level hladina hospodářského nadržení
economic storage reservoir capacity hospodářský prostor nádrže
economic water quality criterion ekonomické kriterium jakosti vody
economical šetrný
economical úsporný
economical úsporný
economical hospodárný
economically ekonomicky
economics ekonomika
economics ekonomie
economics n ekonomie
economies ekonomie
economies of scale úspory v rozsahu produkce
economies of scale úspory z rozsahu
economise šetřit
economist ekonomka
economist ekonom
economists ekonomové
economization zhospodárnění
economize šetřit
economizer spořič
economizer ekonomizér
economy hospodaření
economy hospodárnost
economy hospodářství
economy ekonomika
economy class turistická třída
economy class nejlevnější třída
economy class ekonomická třída
ecophysiology ekofyziologie
ecosphere ekosféra
ecosystem ekosystém
ecosystems ekosystémy
ecotechnique ekotechnika
ecotechnology ekotechnologie
ecotone ekoton
ecotope ekotop
ecotoxicology ekotoxikologie
ecotype ekotyp
ecru béžový
ECS systém kontroly emisí
ecstasies extáze (mn. č.)
ecstasies extáze
ecstasy extáze
ecstatic extatický
ecstatic bouřlivý
ecstatically v extázi
ectival příslovečný
ectival adjektivní
ective adjektivum
ective adjektivní
ective přídavné jméno
ectives přídavné jména
ectoblast ektoblast
ectoderm ektoderm
ectodermal ektodermální
ectoparasite ektoparazit
ectopic ektopický
ectoplasm ektoplazma
Ecuador ekvádorský
Ecuador Ekvádor
ecumene ekumena
ecumenical ekumenický
ecumenically ekumenicky
ecumenism ekumenizmus
eczema vyrážka
eczema ekzém
Ed Ed
edacious nenasytný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy