Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
h výška
h h
h přístav
h sto
h vodík
H-bomb vodíková bomba
H.R.H. Jeho Královská Výsost
H2 How To
ha ha
ha-ha vtip
Haag Haag
Haag Haag
HAARP High Frequency Active Auroral Research Program
Haas Haas
habanera habanera
habeas corpus právní termín
haberdasher obchodník s galanterií
haberdashery galanterie
Haberman Haberman
Habib Habib
habiliment oděv
habiliments oděvy
habilitate odít
habilitate vybavit
habilitation habilitace
habilitation rehabilitace
habit zvyk
habit návyk
habit obyčej
habit sklon
habit-forming návykový
habitability obyvatelnost
habitable obyvatelný
habitat lokalita
habitat naleziště
habitat domov
habitat habitat
habitat mitigation zmírnění škod na přírodních lokalitách
habitation bydliště
habitation bydlení
habitation centre ohnisko výskytu (biologie)
habitats přirozená prostředí
habitats naleziště
habited zabydlený
habits zvyky
habitual obvyklý
habitual navyklý
habitually navykle
habitually happen stávat se
habitually wear nosit
habituate navyknout si
habituation zvyknutí
habitude návyk
habitude zvyk
hacienda velkostatek
hacienda hacienda
hack sek
hack sekat
hack výjimečný čin
hack programovat
hack provizorní
hack osekávat
hack saw rámová pila na kov
hackberry břestovec
hacked nabouraný např. počítač
hacker hacker
hacker haker
hacker počítačový odborník
hackers hackeři
Hackett Hackett
hacking nabourávání např. do počítače
hacking programování z radosti či přesvědčení
hackle vochlovat
hackle vochle
hackney drožka

 <<< 
 < 
      
 1 
z       

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy