Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
i i
I
i love
I agree souhlasím
I am Já jsem
I am jsem
I am able můžu
I am able mohu
i am doing dělám
i am going jdu
i am going to hodlám
i am in love jsem zamilovaný
i am looking for hledám
i am okay. jsem v pořádku
i beg your pardon dovolte
I can mohu
I can můžu
i can dovedu
i can umím
i can t neumím
I can?t afford a new car. Nemohu si dovolit nové auto.
i cannot neumím
i cannot tell nevím
i do not want nechci
i don t know neumím
i don t know nevím
i don t know neznám
I don t like nelíbí se mi
i don t think nemyslím
i don t understand nerozumím
I don´t feel like nechce se mi
i don´t want to nechci
I drive jedu
I eat jím
I fancy zlíbí se mi
I feel like chce se mi
I go jedu
i go chodím
i guess myslím
I have mám
I have to musím
i hear slyším
I help pomohu
I hope kéž
I hope doufám
I know vím
i know znám
I like líbí se mi
I like it líbí se mi to
i ll budu
I ll be blowed if ať mě čert vezme jestli
i ll go půjdu
i ll go odjedu
i ll see uvidím
I love you Miluji tě
i m playing hraji
i m reding čtu
I may mohu
I may můžu
I must musím
i need potřebuji
I promise there will always be slibuji
I ride jedu
i see aha
i shall be budu
i shall buy koupím
i shall go půjdu
i shall reply odpovím
i think myslím
I want chci
I want to know rád bych věděl
i will accept přijmu
i will be budu
I will feel like zachce se mi
i will get dostanu

 <<< 
 < 
      
 1 
z       

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy