Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mac plášť do deště
mac gumák
macabre šavle
macabre strašidelný
macabre děsivý
macabre hrůzostrašný
macadam makadam
Macadamia Macadamia
macadamize štěrkovat
Macao Macao
macaroni makaróny
macaronic smíchaný
macaronic makaronský
macaronic text obsahující slova z cizích jazyků
macaroon mandlový zákusek
macaroon zákusek makarónek
macaroon makarónek
macaroon makrónek
MacArthur MacArthur
Macau Macau
Macaulay Macaulay
macaw ara
macaw papoušek
Macbeth MacBeth
Macbeth Macbeth
MacDowell MacDowell
mace palcát
mace palice
macebearer žezlonoš
macebearer pedel
Macedonia Makedonie
Macedonian Makedonský
macer žezlonoš
macer pedel
macerate máčet
macerate loužit
maceration máčení
maceration macerace
maces palcáty
maces palice
MACET Modular Algorithm Concept Evaluation Tool
Mach Mach
Mach number Machovo číslo
machete mačeta
Machiavelli Machiavelli
machinate machinovat
machination úklady
machination machinace
machinations machinace
machinator intrikán
machine strojový
machine zpracovávat
machine strojní
machine stroj
machine code strojový kód
machine engineering strojařství
machine gun kulomet
machine gunner kulometčík
machine hour hodina strojového času
machine instruction strojová instrukce
machine language strojový jazyk
machine learning strojové učení
machine plant strojírna
machine room strojovna
machine shop strojní dílna
machine tool stroj
machine translation strojový překlad
machine-controlled strojem ovládaný
machine-dependent strojově závislý
machine-driven strojem řízený
machine-gun kulomet
machine-made strojově vyrobené
machine-oriented language strojově orientovaný jazyk
machine-readable čitelný strojem
machine-works strojírna

 <<< 
 < 
      
 1 
z       

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy