Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pyromania pyromanie
pyromania žhářství
pyromaniac pyroman
pyromaniac žhář
pyrometer pyrometr
pyrometer žároměr
pyrophoric samovznětlivý
pyrophosphate pyrofosforečnan
pyrotechnic pyrotechnický
pyrotechnical pyrotechnický
pyrotechnics ohňostroj
pyrotechnics pyrotechnika
pyrotechny pyrotechnika
pyroxene pyroxen
pyroxylin pyroxylin
Python programovací jazyk
python krajta
python hroznýš
pythoness věštkyně
pyx kalich na hostie
pyx ciborium
pyxie druh věčnězelené křoviny

      
 151 
z       
 > 
 >>> 

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy