Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pagination stránkování
paging stránkování
Pago Pago Pago Pago
pagoda pagoda
paid zaplacený
paid zaplaceno
paid námezdní
paid zaplatil
paid pay/paid/paid
paid placený
paid advertising placená reklama
paid bills zaplacené
paid by check placeno šekem
paid capital for value dobírka
paid capital stock splacený základní kapitál
paid capital-on záloha (na vyúčtování)
paid capital-up splacený kapitál
paid capital-up capital splacený kapitál
paid check proplacený šek
paid holidays placená dovolená
paid investment splacený vklad
paid leave placená dovolená
paid occupation placené zaměstnání
paid services placené služby
paid stock/shares splacené akcie
paid-in capital vložený kapitál
paid-on záloha
paid-up kdo má zaplacené členské příspěvky
paid-up zaplacený předem
paid-up splacený
paigl rostlina: prvosenka vyšší
paigle prvosenka jarní
pail džber
pail vědro
pail kbelík
pailful plné vědro
paillasse slamník
pain problém
pain bolesti
pain žal
pain bolet
pain zarmoutit
pain bolest
pain in the ass osina v prdeli
pain in the ass protivný jako štěnice
pain in the ass nepříjemnost
pain threshold práh bolesti
pain-free bezbolestný
Paine Paine
pained dotčený
painful bolavý
painful obtížný
painful bolestný
painful bolestivý
painful namáhavý
painful trapný
painfully bolestivě
painfulness obtíže
painfulness bolestivost
painkiller lék tišící bolest
painkillers analgetika
painkilling utišující bolest
painless bezbolestný
painlessly bez námahy
painlessly bezbolestně
painlessness bezbolestnost
pains bolesti
painstaking usilovný
painstaking přičinlivý
painstakingly snaživě
painstakingly horlivě
painstakingly pilně
paint nátěr
paint natírat
paint lak

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy