Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
palatial luxusní
palatial palácový
palatinate palatynát
Palatinate Falcko
palatine úředník ve starém Římě
Palatine Palatin
Palau Palau
Palau Palauská republika
palaver žvanění
palaver tlachání
palaver pochlebování
palaver lichocení
palaver dohadování
palaver komplikace
palaver nepříjemnosti
pale blednout
pale světlý
pale bledě
pale lať
pale tyčka
pale pobledlý
pale vybledlý
pale zblednout
pale vyblednout
pale bledý
pale kůl
pale mdlý
pale plot
pale ale anglické pivo
pale blue bleděmodrý
pale by comparison blednout ve srovnání
pale in comparison blednout ve srovnání
pale yellow světle žlutá
paleface běloch
palely bledě
Palembang Palembang
paleness pobledost
paleness bledost
Paleolithic paleolitické
paleontologist paleontolog
paleontology paleontologie
paler bledší
Palermo Palermo
pales bledne
palest nejslabší
palest nejsvětlejší
Palestine palestinský
Palestine Palestina
Palestinian Palestinec
palette paleta
Paley Commission. Paleyova komise
palfrey jezdecký kůň
Palikir Palikir
palimony výživné
palimpsest druh rukopisu
palimpsest palimpsest
palindrome palindrom
palindromic palindromický
paling plot
paling tyč plotu
palingenetic palingenetický
palisade palisáda
palisade plot
palisades palisády
palish pobledlý
pall plášť
pall příkrov
pall korunovační plášť
pall příkrov na rakvi
pall zajídat se
pall omrzet
palladia palladium
palladium paladium
palladium palladium
pallbearer pohřební zřízenec

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy