Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pallbearer nosič rakve
pallet přepravka
pallet záklopka
pallet paleta
pallet slamník
pallet pryčna
Palletised paletizovaný
pallets palety
pallette paleta
palliasse slamník
palliate zmírnit
palliate utišit
palliation utišení
palliative mírnící prostředek
palliative paliativní
palliative paliativum
pallid bledý
pallidness bledost
pallor pobledlost
pallor bledost
palm palma
palm dlaň
palm oil Palmový olej
palm reader věštec z ruky
Palm Sunday Květná neděle
palm tree palma
palmar dlaňový
palmer poutník
palmetto palmeto
palmist věštec z ruky
palmistry věštění z ruky
palms palmy
palmtop palmtop
palmtop počítač do dlaně
palmy triumfální
palmy skvělý
palmy palmový
palmy palmovitý
palmy vitězný
Palmyra Palmýra
palmyra palm druh palmy
Palo Palo
Palomar Palomar
Palomar Mount Palomar
palpability hmatatelnost
palpable hmatný
palpable zřejmý
palpably zřejmě
palpably patrně
palpate poklepávat
palpate poklepávat
palpation pohmat
palpitate tlouci
palpitate tepat
palpitate bušit např. srdce
palpitate pulsovat
palpitate bušit
palpitation tlukot
palpitation bušení
pals kamarádi
palsied mající třesavku
palsied churavý
palsied ochrnutý
palsied ochromený
palsy paralýza
palsy ochrnutí
palsy obrna
paltriness mizernost
paltriness ubohost
paltriness bezcennost
paltry nicotný
paltry mizerný
paludal malarický
paludal bahenní
Pam Pam

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy