Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
R.I.P. odpočívej v pokoji
RA hodnocení rizik
Ra radium
Ra egyptský bůh slunce
RAAP Rapid Application of Air Power
rabat rabat
rabato kolárek
rabbet drážkovat
rabbet joint spoj
rabbet plane hoblík na zářezy
rabbi rabín
rabbies vzteklina
rabbinate rabinát
rabbinic rabínský
rabbinic rabínovo
rabbinical rabínský
rabbit králičí
rabbit krást
rabbit padavka
rabbit králík
rabbit bandicoot bandikut králíkovitý
rabbit brush Chrysothamnus nauseosus
rabbit burrow kraličí nora
rabbit bush Chrysothamnus nauseosus
rabbit died jsem těhotná
rabbit ears televizní anténa se dvěma obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V
rabbit ears uvozovky
rabbit ears králičí uši
rabbit fever tularémie
rabbit fever zaječí nemoc
rabbit food krmivo pro králíky
rabbit hole králičí nora
rabbit hutch králíkárna
rabbit on deklamovat
rabbit punch praštit jako králíka
rabbit warren králičí nory
rabbit-eared bandicoot bandikut králičí
rabbit-eye blueberry borůvka
rabbiteye borůvka
rabbiteye blueberry vaccinium ashei
rabbitfish Chimaera monstrosa
rabbiting dlouhé tlachání
rabbiting žvanění
rabbits králíci
rabbitweed Gutierrezia sarothrae
rabbitwood Pyrularia pubera
rabble chátra
rabble zástup
rabble sebranka
rabble holota
rabble lůza
rabble dav
rabble-rouser potížista
rabble-rouser štváč
rabble-rouser podněcovatel
rabble-rousing provokování
rabble-rousing buřičství
Rabelais Rabelais
rabid vzteklý pes
rabid fanatický
rabid zuřivý
rabid vášnivý
rabid trpící vzteklinou
rabid vzteklý
rabidly fanaticky
rabidly zuřivě
rabidness vzteklost
rabidness zuřivost
rabies vzteklina
Rabin Rabin
raccoon mýval
raccoon dog psík mývalovitý
raccoon fox mexický všežravý savec
raccoons mývalové
race plémě

 <<< 
 < 
      
 1 
z       

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy