Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
raillery popichování
railroad železnice
railroader železničář
railroads železnice
rails koleje
rails dráhy (železnice)
railway železniční
railway dráha
railway železnice
railway železniční dráha
railway trať
railway authority odpovědná drážní organizace
railway station nádrží
railway station železniční stanice
railwayman železničář
railwaymen železničáři
railways železnice
railways tratě
raiment roucho
rain déšť
rain pršet
rain check vstupenka na další akci
rain forest deštný les
rain forest dešťový les
rain gage srážkoměr
rain gauge srážkoměr
rain on their parade kazit zábavu
rain-fed deštěm zavlažovaný
rainbow duha
raincloud dešťový mrak
raincoat plášť do deště
raincoat nepromokavý
raincoat pláštěnka
raindrop dešťová kapka
raindrops dešťové kapky
rained pršelo
rainer postřikovač (závlahy)
rainfall déšť
rainfall dešťové srážky
rainfall gully dešťová vpust
rainfall inlet dešťová vpust
rainfall intensity intenzita deště
rainforest deštný prales
raingauge srážkoměr
rainier deštivější
rainiest nejdeštivější
raining prší
raining cats and dogs padají trakaře
raining cats and dogs leje jako z konve
raining cats and dogs lije jako z konve
rainless bez deště
rainmaker úspěšný odborník
rainmaker přivolávač deště
rainmaking přivolávání deště
rainproof odolný proti dešti
rainproof nepromokavý
rains prší
rainstorm bouřka
rainstorm liják
rainswept zmoklý
rainwater dešťová voda
rainy pršavý např. den
rainy deštivý
raise zdvihat
raise zdvihnout
raise zvedat
raise zvednout
raise vypěstovat
raise zvýšit
raise zvyšovat
raise vyburcovat
raise vybudovat
raise vychovat
raise povznést
raise nadnášet

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy