Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
UBD User Brain Damage
ubiquitous všudypřítomný
ubiquitously všudypřítomný
ubiquitously všude se vyskytující
ubiquity všudypřítomnost
UCAV Uninhabited Combat Aerial Vehicle
udder vemeno
udders vemena
udge vynést rozsudek
udge uznat
udge rozhodnout
udge přiřknout
udge prohlásit
udge odsoudit
udge sb. to be guilty uznat vinným koho
udge st. void prohlásit za neplatné co
udge to přiřknout komu
udge to death odsoudit k smrti
udged přiřknuto
udging rozhodování
udicate přisoudit
udicate posuzovat
udicated rozhodoval
udicated přisoudil
udicated posuzoval
udicating přisuzující
udication rozhodnutí
udication rozsudek
udication rozhodnutí
udication posouzení
udication adjudikace
udicative posuzující
udicator soudce
udicator rozhodce
udicator posuzovatel
udicatory adjudikatorní
UDS Ugly Domestic Scene
UES jednotné environmentální standardy
Ufa Ufa
UFO neidentifikovatelný létající předmět
ufologist ufolog
ufology ufologie
Uganda Uganda
Ugandan Uganďanec
Ugandan ugandský
ugh uff
ugh fuj
ugh! fuj
uglier ošklivější
ugliest nejošklivější
uglify zohyzdit
ugliness šerednost
ugliness ošklivost
ugly škaredý
ugly šeredný
ugly ošklivý
ugly ohyzdný
uh hm
UHF Ultra High Frequency
UHR Ultra High Resolution (Radar)
UHV ultravysoké vakuum
UHV (ultra high vacuum) ultra-vysoké vakuum
UK Spojené království
ukase příkaz
ukase nařízení
ukase dekret
Ukraine Ukrajina
Ukrainian Ukrajinština
Ukrainian Ukrajinec
Ukrainian ukrajinský
Ukrainians Ukrajinci
ukulele ukulele
UL Upload
Ulan Bator Ulanbátár
ulcer vřed

 <<< 
 < 
      
 1 
z       

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy