Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Babylonians Babyloňané
babysit opatrovat
babysit hlídat děti
babysitter opatrovnice
babysitting hlídání dětí
baccalaureate hodnost bakaláře
baccalaureate bakalaureát
baccalaureate bakalářství
baccarat druh karetní hry
baccarat bakarat
baccate bobulovitý
Bacchus Bacchus
bacciferous bobulnatý
baccivorous živící se bobulemi
baccy tabáček
bach starý mládenec
Bach Bach
bachelor starý mládenec
bachelor svobodný mládenec
bachelor bakalář
bachelor s degree bakalářský titul (Bc.)
bachelorhood staromládenectví
bachelorhood hodnost bakaláře
bachelorhood bakalaureát
bachelors bakaláři
bachelors staří mládenci
bacillar bakteriální
bacillary bakteriální
bacillary bacilární
bacilli bacil
bacilliform baciloformní
bacillus bacil
back zádový
back zpětný
back opěradlo
back opožděný
back odlehlý
back nezaplacený
back nazpět
back bek
back dozadu
back hřbet
back nazpátek
back zpáteční
back páteř
back podporovat
back týl
back zacouvat
back obránce
back couvat
back zpět
back rub
back zadní strana
back zpátky
back záda
back zadní
back and forth tam a zpátky; sem a tam
back at it návrat k něčemu
back at ya přeji tobě totéž
back away ustupovat
back door zadní dveře
back down netrvat na čem
back down vzdát se
back entrance zadní vchod
back of the neck týl
back off odprejsknout
back off stáhnout se
back off odstoupit
back off ustoupit
back off vycouvat
back office účetní a další oddělení poskytující servis zbytku firmy
back on the track zpátky na stopě; správné cestě
back on your feet uzdravení z nemoci
back order nevyřízená objednávka
back out vykroutit se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy