Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
back out vycouvat
back out odstoupit od smlouvy
back out of vykroutit se z čeho
back out of vycouvat z čeho
back somebody up podpořit někoho
back street zadní nebo vedlejší ulička
back teeth stolička
back teeth are floating potřebovat močit
back to zpět k
back to square one začít znovu od nuly
back to the drawing board začít znovu od nuly
back to the grind návrat do práce
back up připravit zálohu souboru
back up krýt
back yard dvorek za domem
back you podporovat nějaké rozhodnutí
back yourself into a corner nemít šanci úniku
back-formation zpětné tvoření slov
back-number zastaralý
back-up náhrada
back-up rezerva
back-up záloha
back-up zabezpečení
back-up zálohování
backache bolest zad
backbench zadní sedadla ve sněmovně
backbencher řadový člen parlamentu
backbite pomluva
backbite pomlouvat
backbiter pomlouvač
backboard opěradlo
backboard svislá deska
backbone páteř
backbreaking vyčerpávající
backbreaking únavný
backchat drzé odmlouvání
backcloth jevištní pozadí
backdate antedatovat
backdated antedatoval
backdoor zadní vrátka
backdrop prospekt
backdrop pozadí
backdrop horizont
backed vyztužený
backed podlepený
backed by gold krytý zlatem
backed up zazálohováno
backed-up zajištěný
backed-up zálohovaný
backer stoupenec
backfill zavážka
backfire mít opačný účinek
backfiring selhávání
backflip salto dozadu
backflow zpětný tok
backgammon vrhcáby
background okolnosti
background grafické pozadí
background pozadí
background minulost
backgrounds pozadí
backhanded dvojsmyslný
backhoe rypadlo
backing podpora
backing opora
backlash odpor
backless s hlubokým výstřihem
backlight podsvětlení
backlit podsvícený
backlog nedodělek
backmost nejzadnější
backpack batoh
backpack ruksak
backpack krosna
backpack (business) podporovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy