Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
backpacker turista s batohem
backpackers turisté s batohem; batůžkáři
backpacking cestování s batohem; způsob cestování
backplane propojovací rovina
backplate podložka
backrest opěradlo zad
backroom boys kuřáci hrající poker
backround pozadí
backs podporuje
backs vyztužuje
backscatter zpětný rozptyl
backseat zadní sedadlo
backsheesh spropitné
backside zadek
backsides zadky
backslash zpětné lomítko
backslashes zpětná lomítka
backslid upadl
backslide upadnout
backslider odpadlík
backspace backspace
backspace backspace klávesa
backspace krok zpět
backspace key klávesa pořítače pro výmaz předchozího znaku
backspaced vymezerován
backstab rána pod pás
backstab nečestné jednání
backstabber osoba tvářící se jako váš nejlepší přítel
backstabbing podražení
backstabbing podrážející
backstage zákulisní
backstage zákulisí
backstair nepoctivý
backstairs zadní schodiště
backstop zarážka
backstop technologies zálohové technologie
backstreet pokoutní
backstroke znak
backswept zakloněný
backswept nakloněný vzad
backsword jednosečný meč
backtrack stopovat
backtrack pronásledovat
backtrack vzít zpět
backtrack odvolat
backtrack vrátit (se)
backup zálohování
backup záložní
backup zálohovat
backup záloha
backup zácpa
backup posila
backup file záložní soubor
backuped zazálohováno
backward pozpátku
backward dozadu
backward zpětný
backward zaostalý
backwardness zaostalost
backwards obráceně
backwards pozpátku
backwash důsledky
backwater stojaté vody
backwoods zaostalý
backwoodsman člen
backwoodsmen zarytí konzervativci
backyard dvorek
backyard dvorek za domem
Bacon Bacon
bacon slanina
Bacon bůček
bacteria baktérie
bacterial bakteriální
bacterial photosynthesis bakteriální fotosyntéza
bacterial preparation bakteriální přípravek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy