Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bactericidal ničící bakterie
bactericidal baktericidní
bactericide bakteriocidní
bactericide baktericid
bacteriologic bakteriologický
bacteriological bakteriologický
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologie
bacteriolysis bakteriolýza
bacteriophage bakteriofág
bacteriophage virus napadající bakterie
bacteriostatic bakteriostatický
bacteriostatic agent bakteriostatický prostředek
bacterium baktérie
bacterotrophic microorganism bakterotrofní mikroorganismus
baculiform tyčinkovitý
bad pochybný
bad vadný
bad zle
bad zlý
bad zkažený
bad špatný
bad apple zkažená věc
bad blood zlá krev
bad breath zápach z úst
bad cheque nekrytý šek
bad date agresivní zákazník prostitutky
bad debt nesplatitelný dluh
bad debts nedobytné pohledávky
bad egg zlý člověk
bad egg darebák
bad faith zlý úmysl
bad habit zlozvyk
bad habit nemrav
Bad Hair Day Den Blbec
Bad Hair Day den
bad hat povaleč
bad lot mizera
bad luck smůla
bad news nepohodlná osoba
bad news špatné zprávy
bad rap špatná pověst (reputace)
bad temper špatná nálada
bad weather nepohoda
bad-mouth pomlouvat
bad-tempered špatně naladěn
baddie padouch
baddy padouch
bade vyzval
bade nabídl
Baden Baden
badge odznak
badger škádlit
badger týrat
badger trápit
badger sužovat
badger jezevec
badges odznaky
badian badyán
badinage škádlení
badinage dobírání si
badly šeredně
badly zle
badly špatně
badly advised conduct neuvážené chování
badman bandita
badminton badminton
badmouth pomlouvat
badness zkaženost
badness špatnost
baffle norná stěna
baffle znemožnit
baffle mást
baffled zmatený
baffled bezradný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy