Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
californium kalifornium
Caligula římský císař vládnoucí v letech 37 n. l. - 41 n. l.
Caligula římský císař vládnoucí v letech 37 n.l. - 41 n.l.
caliper posuvné měřidlo
calipers posuvná měřítka
caliph kalif
caliph titul tureckého sultána
caliph středověký panovník v muslimských zemích
caliphate kalifát
caliphs kalifové
calisthenic kalistenický
calix kalich
calk utěsnit
calk temovat
Calkins Calkins
call žádat
call vyhlásit
call přivolat
call předvolat
call telefonovat
call pojmenovat
call vyvolávat
call jmenovat
call zvolat
call zavolání
call zavolat
call výzva
call vyzvat
call volat
call upomínka
call svolat
call telefonický hovor
call povolat
call nazývat
call nazvat
call navštívit
call hovor
call volání
call návštěva
call rozhodnutí
call a spade a spade nazvat věc pravým jménem
call attention upozornit
call attention to upozornit na
call back odvolat
call down vynadat někomu
call for vyžadovat
call for požadovat
call for volat o
call girl slečna na telefonu
call his bluff říci na rovinu
call in přivolat
call in zavolat
call in zajít
call in zacházet
call in stáhnout z oběhu
call into account počítat s
call into action uvést v činnost
call into question brát v pochybnost
call it a day dnes už více nepracuji
call it quits přestaň to dělat
call it square jsme si kvit
call letter volací znak
call money hotové peníze
call off odvolat
call off the dogs ať mě tví přátelé nechají!
call off the strike odvolat stávku
call office telefonní stanice
call on vyzvat
call on nazývat
call option opční obchod
call out zvolat
call out vyvolávat
call out vyvolat
call sign volací znak
call tabs zkasírovat návštěvníky baru

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy