Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
face card karta krále
face card karta královny nebo žolíka
face card žolík
face it čelit tomu
face off vhazovat
face off konfrontovat se
face powder pudr na nos
face side líc
face up čelit
face up to čelit
face up to vyrovnat se s
face up to postavit se čelem k
face value nominální hodnota
face value berná mince
face-cloth žíňka
face-lift plastická operace
face-lift kosmetická operace
face-off střetnutí
face-off konfrontace
face-to-face tváří v tvář
facecloth žíňka
facecloth žínka
faced čelil
faced vztahující se ke tváři
faceless anonymní
facelift facelift
facelift plastická operace
faceplate ochranná deska
facer nenadálá nesnáz
faces tváře
faces obličeje
facet faseta
facetious nejapný
facets fasety
facets fasetuje
facets aspekty
facia firemní štít
facial faciální
facial lícní
facial obličejový
facial expression mimika
facial hair fousy
facile lehký
facile snadný
facilitate ulehčit
facilitate napomáhat
facilitate usnadňovat
facilitate usnadnit
facilitate podporovat
facilitate umožnit
facilitated usnadněný
facilitating usnadňující
facilitating ulehčující
facilitation usnadnění
facilitation ulehčení
facilitator sparing-partner
facilitator pomocník
facilities vybavenost
facilities vybavení
facility zručnost
facility zařízení
facility podnik
facility možnost
facing bednění
facing čelní stěna
facing obkládací
facing výložka
facing čelní plocha
facing obruba
facing výložkový
facing obložení
facing obkládání
facing obklad
facing lemování
facing čelí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy