Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fake padělat
fake imitace
fake falšovat
fake podvod
fake padělek
faked podvržený
faked padělaný
fakeer fakír
faker podvodník
faker padělatel
fakers podvodníci
fakery padělek
fakes předstírá
fakes padělky
fakes napodobeniny
fakes imituje
fakes falšuje
faking falšování
fakir fakír
falafel falafel
falchion mírně zakřivený meč
falcon sokol
falconer sokolník
falconry sokolnictví
falcons sokoly
Falk Falk
fall spadat
fall pokles
fall podzim
fall klesání
fall fall/fell/fallen
fall propad
fall poklesnout
fall pád
fall upadnout
fall spadnout
fall padnout
fall padat
fall napadnout
fall napadat
fall apart rozpadnout se
fall asleep usnout
fall asleep usínat
fall away upadat
fall away slábnout
fall away polevovat
fall away opadávat
fall away ztrácet na váze
fall away zhoršovat se
fall back stáhnout se
fall back ustoupit
fall back odpadávat
fall back on uchýlit se k
fall back on opřít se o
fall back on obrátit se na
fall behind zaostat
fall behind zpozdit se
fall behind opožďovat se
fall behind zůstávat pozadu
fall behind opozdit se
fall down spadnout
fall down upadnout
fall equinox jesenní rovnodennost
fall flat selhat
fall flat vyznít naprázdno
fall flat vyjít naprázdno
fall for zamilovat se do
fall for zalíbit si
fall for zamilovat se
fall for st. skočit na něco (nějaký trik)
fall for st. nechat se napálit
fall guy obětní beránek
fall ill onemocnět
fall in zřítit se
fall in propadnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy