Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
jutting vyčnívající
juvenile nedospělý
juvenile mladistvý
juvenile delinquency kriminalita mladistvých
juvenile delinquent mladistvý delikvent
juvenile water juvenilní voda
juveniles mláďata
juvenility mladistvost
juvie mladistvý
juxtapose položit
juxtapose klást
juxtapose vzájemně srovnávat
juxtapose stavět vedle sebe
juxtaposed vzájemně srovnaný
juxtaposes staví vedle sebe
juxtaposing pokládající
juxtaposing kladoucí
juxtaposition přirovnání
juxtaposition položení vedle sebe

      
 19 
z       
 > 
 >>> 

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy