Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
jaw sanice
jaw čelist
jaw-bone čelistní kost
jawbone čelistní kost
jawbone čelist
jawbreaker těžko vyslovitelné slovo
jawbreaker tvrdé kulaté lízátko
jawbreaker jazykolam
jawed mající čelisti
jawfish ryba: kanic rodu Epinephelus
jawline brada
jaws čelisti
jay sojka
jaybird sojka
jaywalk přecházet na červenou
jaywalker neopatrný chodec
jaywalking neopatrné přecházení ulice
jazz žvásty
jazz band džezbend
jazz up oživit
jazzman džezista
jazzy jazzový
jazzy divoce zbarvený
JBF Just Been F---ing
JCS Joint Chiefs of Staff
JD titul doktora práv
JDAM Joint Direct Attack Munition
JDL Joint Directors of Laboratories
jealous závistivý
jealous žárlivý
jealousies závisti
jealously závistivě
jealousness žárlivost
jealousy žárlivost
jealousy žárlení
jean denim
jean látka na výrobu jeansů
Jeanne ženské křestní jméno
Jeannie ženské křestní jméno
jeans rifle
jeans texasky
jeans džíny
jeans džínsy
Jed mužské křestní jméno
jeep džíp
jeeps džípy
jeer pošklebek
jeer posmívat se
jeering posmívání
jeeringly posmívajíc se
jeers pošklebky
jeez mírné zaklení
jeez mírné zaklení při překvapení
Jeff Jeff
jeff richard
Jefferson Jefferson
Jefferson City hl.m. - Missouri v USA
Jefferson City hlavní město státu Missouri
Jeffrey Jeffrey
jehad džihád
jehad svatá válka muslimů
Jehovah Jehova
Jehovah of armies Jehova vojsk
Jehovah s Day Jehovùv den
Jehovah s spirit Jehovův duch
Jehovah s Witness svědek Jehovův
Jehovah s Witnesses Svědkové Jehovovi
Jehovah-jireh Jehova-jire
Jehovah-nissi Jehova-nissi
Jehovah-shalom Jehova-šalom
Jehovah’s spirit Jehovùv duch
Jehovah’s universal sovereignty Jehovova univerzální svrchovanost
jejune nudný
jejune nezkušený
jejune nedospělý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy