Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
jerkiness trhání
jerkiness kodrcavost
jerking trhavý
jerking trhá
jerking trhající se
jerks hlupáci
jerks trhne
jerks cuknutí
jerkwater odlehlý
jerkwater nedůležitý
jerky trhavý
Jeroboam 4/5 galonu
Jeroboam velká láhev na víno
Jerome Jerome
jerrican kanystr
Jerry Jerry
Jerry Jerry
jerry-built nekvalitně postavené
jerrybuilt nekvalitně postavené
jerrycan kanystr
jersey žerzej
jersey svetr
jersey dres
Jersey City město - Spojené státy americké
jerseys pletené vesty
Jerusalem hl.m. - Izrael
Jerusalem Jeruzalém
Jerusalem artichoke druh artyčoku
jessamine jasmín
Jesse Jesse
Jessica Jessica
Jessie Jessie
jest vtip
jest žertovat
jest šprým
jest žert
jest at tropit si žerty z
jested opředen vtipy
jester šašek
jesting žertování
jesting žertující
jestingly žertem
jestingly z legrace
jests vtipy
jesuit jezuitský
Jesuit jezuita
Jesus Jesus
Jesus Ježíš
Jesus Christ Ježíš Kristus
jet tryskat
jet gagát
jet tryskáč
jet tryskový
jet proud
jet proudový
jet tryska
jet airplane tryskové letadlo
jet black černý jako uhel
jet engine tryskový motor
jet lag pásmová nemoc
jet plane tryskové letadlo
jet propulsion tryskový pohon
jet set smetánka
jet set snobi
jet stream tryskové proudění na vrcholu troposféry
jet-black černý jako uhel
jet-lagged člověk trpící pásmovou nemocí
jet-propelled tryskový
jet-propelled poháněný proudovým motorem
jet-propulsion tryskový pohon
JETEC Joint Expendable Turbine Engine Concepts
jetlag stav organismu po změně časového pásma
jetport letiště pro tryskáče
jets atmosférický jev nad bouřkovými mraky
jetsam vyhozený lodní náklad

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy