Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
l l
L8R Later
la předložka z francouzštiny
La Fontaine La Fontaine
La Paz La Paz
laager opevněný tábor
laager vojenský tábor
lab labourista
lab laboratoř
lab technician laborant
LAB&TYD Life s A Bitch & Then You Die
Laban Laban
label návěstí
label značka
label nálepka
label označit
label jmenovka
label etiketa
labeled označený
labeling značení
labelled označený
labelled popsán
labelling etiketování
labelling značení
labelling (eco-labelling) značení výrobků (šetrných vůči prostředí)
labels popisky
labia pysk
labia ret
labial retný
labile vratký
lability labilita
labium ret
labium pysk
labor práce
labor námaha
labor contract pracovní smlouva
labor cost mzdové náklady
labor force dělnictvo
labor force pracovní síla
labor force pracující
labor pains porodní bolesti
labor union odbory
labor union odborová organizace
laboratorian laborant
laboratories laboratoře
laboratory pokusný
laboratory laboratorní
laboratory laboratoř
laboratory assistant laborant
laboratory technician laborant
laborer pracovník
laborers nádeník
laborious pracný
laboriously pracně
laboriousness pracnost
labour práce
labour námaha
labour pracovní síla
labour costs mzdové náklady
labour force pracovní síla
labour market trh práce
Labour Party Dělnická strana
labour-intensive pracný
laboured těžkopádný
laboured obtížný
labourer dělník
labourers pomocníci
labourers dělníci
labouring usilující
labouring usilování
Labrador Labrador
labs laboratoře
laburnum zlatý déšť
labyrinth labyrint
labyrinth bludiště

 <<< 
 < 
      
 1 
z       

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy