Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
machined obrobený
machined zpracovaný
machined mechanicky opracovaný
machinelike strojový
machinelike jako stroj
machinery zařízení
machinery stroje
machinery mechanismus
machinery soustrojí
machinery strojní vybavení
machinery mašinérie
machines stroje
machining obrábění
machinist strojník
machinist mechanik
machismo mužnost
machmeter machmetr
macho mužský
macho chlapský
macho sexista
macho šovinista
macintosh pláštěnka
Macintosh Macintosh
Macintosh Macintosh
mack kuplíř
mack nepromokavý
mackerel makrela
Mackey Mackey
Mackinac okres v USA
mackintosh pláštěnka
mackintosh plášť do deště
Macon Macon
macrame druh krajky
macrencephaly makrocefalie
macro makro
macro globální
macro-economics makroekonomie
macrobiotic makrobiotický
macrobiotic diet makrobiotická dieta
macrobiotics makrobiotika
macrocephalic makrocefalický
macrocephaly makrocefalie
macrocosm makrokosmos
macrodispersion makrodisperze
macroeconomic makroekonomický
macroeconomic expert makroekonomický expert
macroeconomics makroekonomika
macroeconomics makroekonomie
macroflora makroflóra
macroglossia makroglosie
macromolecular makromolekulární
macromolecule makromolekula
macromolecules makromolekuly
macron - čárka nad písmenem
macronutrient makronutrient
macrophage makrofág
macrophyte makrofyt
macros makra
macroscopic makroskopický
macroscopic makroskopické
macroscopically makroskopicky
macrovegetation makrovegetace
MACT maximálně dosažitelná ochranná technologie
macula skvrna
mad šílet
mad bláznivý
mad potrhlý
mad rozzlobený
mad rozzuřit
mad vzteklý
mad ztřeštěný
mad zblázněný
mad bláznit
mad zuřící
mad šílený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy