Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
nails hřebíky
nails nehty
Nair Nair
Nairobi Nairobi
naive naivní
naive prostý
naive prostoduchý
naively naivně
naiveness naivita
naivete naivita
naivety naivita
Nakamura Nakamura
Nakayama Nakayama
naked nahý
naked holý
naked nekrytý
naked nepřikrášlený
naked bezbranný
naked eye prostý pohled
nakedly naze
nakedness nahota
nakedness obnaženost
Nakota Nakota; Nakotové; nakotština (dialekt); nakotský
namby-pamby polovicaty
namby-pamby zženštilý
name jméno
name jmenovat
name název
name nazvat
name nazývat
name pojmenovat
name vyjmenovat
name označit
name pojem
name stanovit
name ustanovit
name pojmenování
name uvést
name rod
name reputace
name renomé
name brand obchodní značka
name day jmeniny
name day svátek
Name Server jmenný server
name tag jmenovka
name-calling nadávka
name-calling posměch
name-day svátek
name-day jmeniny
name-drop chlubit se
name-dropper ctižádostivý člověk
name-dropping vytahování se známými jmény
nameable pozoruhodný
named pojmenovaný
named jmenovaný
nameday svátek
namedrop žvanit o slavných
namedrop chlubit se
namedropping zmiňující slavné osobnosti
nameless bezejmenný
namelessly bezejmenně
namely totiž
nameplate štítek se jménem
namer jmenující osoba
namers jmenující osoby
names jména
namesake jmenovkyně
namesake jmenovec
namesakes jmenovci
Namibia Namibie
Namibian Namibijský
naming jmenování
Nan Nan
nance přihřátý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy