Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
narcotization narkotizace
narcotization uspání
narcotize uspat
nares nosní dírky
narghile nargilé
nargileh nargilé
nark fízl
nark práskač
nark špicl
nark donašeč
narky jízlivý
narrate vykládat
narrate vypravovat
narrate vyprávět
narration vyprávění
narrative vypravující
narrative vypravování
narrative příběh
narrative povídkový
narrative výpravný
narrative vyprávěcí
narrative vyprávění
narratives vyprávění
narratology věda o vyprávění
narrator vypravěč
narrow těsný
narrow zužovat
narrow zúžit
narrow úžit se
narrow úzký
narrow omezený
narrow down zúžit
narrow market úzký trh
narrow market omezený trh
narrow-minded úzkoprsý
narrow-minded zkostnatělý
narrow-minded s předsudky
narrow-minded netolerantní
narrow-minded malicherný
narrow-mindedly malicherně
narrow-mindedness malichernost
narrow-mindedness zkostnatělost
narrowed zúžený
narrower užší
narrowest nejužší
narrowing zužování
narrowing zúžení
narrowing úžící
narrowly těsně
narrowly úzce
narrowness úzkost
narrows zužuje se
narthex chrámová předsíň
narwhal narval
nary ani jeden
NASA Národní úřad pro letectví a vesmír
NASA DFRC NASA Dryden Flight Research Center
nasal nosový
nasal nosní
nasal cavity dutina nosní
nasality mluvení dutinou nosní
nasalization nazalizace
nasalize nazalizovat
nasalize mluvit dutinou nosní
nasally nosně
nascence počátek
nascency zrození
nascent vznikající
nascent počatý
nascent rodící se
Nash Nash
Nashville hl.m. - Tennessee v USA
NASIP Navy Airframe Structural Integrity Program
NASM National Air and Space (Warfare) Model
nasopharynx nosohltan

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy