Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
NASP National Aerospace Plane
Nassau hl.m. - Bahamy
Nassau okres v USA
nastier odpornější
nastiest nejodpornější
nastily odporně
nastiness odpornost
nastiness ošklivost
nasturtium řeřicha
nasty nechutný
nasty nepěkný
nasty sprostý
nasty ošklivý
nasty nepříjemný
nasty hnusný
nasty weather ošklivo
natal zrozený
natal vrozený
natal rodný
natal vztahující se k narození
Natalie Natalie
natality porodnost
natality natalita
natch tutovka
Nate Nate
nates hýždě
Nathan Nathan
Nathaniel Nathaniel
nation národ
national nacionální
national vlastenecký
national národní
national celostátní
national anthem státní hymna
national anthem národní hymna
nationalisation zestátnění
nationalise zestátnit
nationalise znárodit
nationalised znárodněný
nationalised zestátněný
nationalism vlastenectví
nationalism nacionalismus
nationalism nacionalizmus
nationalist nacionalista
nationalistic nacionalistický
nationalistically nacionalisticky
nationalists nacionalisté
nationalities národnosti
nationality státní příslušnost
nationality příslušnost
nationality státní občanství
nationality občanství
nationality národnost
nationalization znárodnění
nationalize znárodnit
nationalized zestátněný
nationalized znárodněný
nationalizes znárodňuje
nationalizing znárodňující
nationally národně
nationals občané
nationhood státnost
nationhood národovost
nationhood národnost
nationhood znaky národnosti
nations národy
nationwide celostátní
native domorodec
native domorodý
native rodný
native rodák
native přirozený
native rodilý
Native American rodilý Američan
native land vlast

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy