Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
naturally přirozeně
naturalness přirozenost
naturals přírodní talenty
nature charakter
nature přírodní
nature naturel
nature přirozenost
nature podstata
nature povaha
nature příroda
Nature Conservancy Council NCC Nature Conservancy Council
Nature Conservancy Council Nature Conservancy Council NCC
nature landscape přírodní krajina
nature preservation ochrana přírody
nature protection ochrana přírody
nature reserve nature reserve
nature reserve přírodní rezervace
nature sanctuary přírodní památka
natured nějaké povahy
natures povahy
naturism nudismus
naturism holdování přírodě
naturist nudista
naturopathic přírodně léčebný
naught nula
naught nic
naught bezcenný
naughtier zlobivější
naughtiest nejoplzlejší
naughtily zlobivě
naughtiness rozpustilost
naughtiness nezbednost
naughtiness darebáctví
naughtiness zlobivost
naughty darebný
naughty hambatý
naughty nemravný
naughty neslušný
naughty nevychovaný
naughty pornografický
naughty sprostý
naughty rozpustilý
naughty nezbedný
naughty hanbatý
naughty zlobivý
naughty neposlušný
naughty beggar uličník
naughty beggar rošťák
naughty man lotr
Nauru Nauru
nausea nevolnost
nauseate působit nevolnost
nauseated se zkaženým žaludkem
nauseating působící nevolnost
nauseatingly nechutně
nauseous odporný
nauseous nechutný
nauseousness nechutnost
nauseousness odpornost
nautical námořní
nautical mile 1
nautical mile námořní míle
nautically námořnicky
nautili jaderné ponorky
nautilus jaderná ponorka
NAVAIRSYSCOM Naval Air Systems Command
Navajo okres v USA
naval námořní
navally námořnicky
nave hlavní loď
navel pupek
navel pupík
navel cord pupeční šňůra
navel orange pomeranč s novým plodem uvnitř
navicular člunovitý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy