Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
quarrel hádat se
quarrel pohádat se
quarrel svár
quarrel spor
quarrel rozpor
quarrel rozepře
quarreled vytýkaný
quarreled znesvářený
quarreler hádající
quarreler rozhádanec
quarreling hádání se
quarrelled znesvářený
quarrelling hádající se
quarrels hádky
quarrels spory
quarrelsome hašteřivý
quarrelsome hádavý
quarrelsomeness hádavost
quarried dobývali
quarried těžený
quarries hádky
quarries lomy
quarry lom
quarry kořist
quarry lovná zvěř
quarry oběť
quarry těžit
quarrying dobývání
quarrying dolování
quarrying těžba
quarrymen dělníci v lomu
quarrymen lamači kamene
quart čtvrtina galonu
quart kvart
quart kvarta
quarter ubytovat
quarter rozčtvrtit
quarter čtvrt
quarter kvartál
quarter čtvrtina
quarter čtvrtdolar
quarter bydlet
quarter rozdělit
quarter čtvrťák
quarter ham čtvrtlibrák (hamburger
quarter horse druh závodního koně
quarter note čtvrťová nota
quarter of an hour čtvrthodina
quarter pounder with cheese čtvrtlibrák se sýrem (druh hamburgeru)
quarter-final čtvrtfinále
quarter-hour čtvrthodina
quarterback rozehrávač
quarterdeck část horní paluby lodi
quartered ubytovaný
quartered rozdělený na čtvrtiny
quarterfinal čtvrtfinále
quarterfinal čtvrtfinálový
quartering čtvrcení
quartering čtvrtící
quartering kvartace
quartering kvartování
quarterly čtvrtletník
quarterly čtvrtletní
quarterly statement čtvrtletní výkaz
quartermaster hodnost námořníka
quartermaster ubytovatel
quarters čtvrtiny
quarters byt
quarters obydlí
quarters ubikace
quarterstaff dlouhá tyč jako zbraň
quarterstaff druh zbraně
quarterstaff dlouhá tyč
quarterstaff obušek
quartet kvartet

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy