Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
take on přijmout
take on nabírat
take on (with) oddávat se (něčemu)
take out odstranit
take out vyjmout
take out vyřadit
take over převzít
take pains namáhat se
take pains usilovat
take pains vynasnažit se
take part účastnit se
take part in účastnit se
take part in zúčastnit se
take photographs fotografovat
take photos of fotografovat
take photos of vyfotografovat
take place konat se
take possession zmocnit se
take possession of zmocnit se
take revenge mstít se
take revenge pomstít se
take root zakořenit
take sb. up on sth. vzít koho za slovo
take seat beside přisednout
take sides zastat se
take stock provádět revizi
take the blame brát vinu
take the floor vzít si slovo
take the floor promluvit
take the rap vzít vinu na sebe
take the stand svědčit
take the trouble dát si práci s
take time trvat
take to navyknout si
take to oblíbit si
take to přilnout k
take together úhrnem
take together celkem vzato
take too much přebrat
take up přibrat
take up začít s
take up začít
take up ujmout se
take up with blíže se seznámit
take up with seznámit se s
take! vezmi si
take! vezměte si
take-away area svozová oblast (odpady)
take-home pay čistý plat
take-home pay čistá mzda
take-no-prisoners nebrat zajatce
take-off vzlétnutí
take-off rozmach
take-off vzestup
take-up zdvihání
takeable schopný sebrání
takeaway stánek s jídlem
takeaways stánek s jídlem
taken obsazený
taken zaujatý
taken vzatý
taken take/took/taken
taken vzali
taken in přijatý v
takeoff odložit
takeoff odpojit
takeoff odnést
takeoff odvézt
takeoff sundat
takeoff vzlétnutí
takeoff rozmach
takeoff vzestup
takeout vybírat
takeout vytáhnout
takeout vynést

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy