Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
V neck výstřih do V
V sign znamení vítězství
V-neck výstřih do V
V/STOL kolmo startující
vacancy prázdnota
vacancy volný pokoj
vacancy volno
vacancy dovolená
vacancy vakance
vacancy volné místo
vacancy neobsazené místo
vacant neobydlený
vacant volný
vacant prázdný
vacant neobsazený
vacantly nepřítomně
vacate vyprázdnit
vacate uvolnit
vacate opustit
vacate vyklidit
vacated opuštěný
vacates uvolňuje
vacating opouštějící
vacation prázdniny
vacation vyprázdnění
vacation dovolená
vacation home víkendový dům
vacation spot rekreační oblast
vacationer rekreant
vacationers rekreanti
vacationing rekreování se
vacationist rekreant
vacationist výletník
vacations prázdniny
vacations dovolené
vaccinate očkovat
vaccinate naočkovat
vaccinated očkovaný
vaccinated očkoval
vaccinated naočkoval
vaccination vakcinace
vaccination očkování
vaccine vakcína
vacillate váhat
vacillating kolísající
vacillating váhající
vacillation váhání
Vaclav Václav
vacua vzduchoprázdna
vacua vakuum
vacuity bezobsažnost
vacuity dutina
vacuity prázdnota
vacuolate s dutinkami
vacuole dutinka
vacuole vakuola
vacuole část buňky naplněná tekutinou
vacuous bezduchý
vacuous prázdný
vacuous tupý
vacuously bezduše
vacuousness bezduchost
vacuum vysát
vacuum vyluxovat
vacuum luxovat
vacuum vysávat
vacuum podtlakový
vacuum vakuum
vacuum podtlak
vacuum vakuovaný
vacuum vakuový
vacuum vzduchoprázdno
vacuum vzduchoprazdný
vacuum bomb vakuová bomba
vacuum bottle termoska

 <<< 
 < 
      
 1 
z       

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy