Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
záliba pro něco) Lila ženské křestní jméno
zander candát
zany komický
zany bláznovský
zany hňup
zany kašpar
zany bláznivý
zap přepínat
zap odprásknout
zapper dálkový ovladač
zapper přístroj
zapping vymazání (např. elektronické paměti)
zart ježovka
zawn dutina
zawn jeskyně
ze hry Zork) gruel kaše
zeal úsilí
zeal horlivost
zeal zápal
zeal nadšení
zeal elán pro něco
Zealand Zéland
zealot nadšenec
zealot horlivec
zealot fanatik
zealot zélóta
zealotry horlivost
zealotry fanatismus
zealous horlivý
zealous nadšený
zealously horlivě
zealousness horlivost
zealousness zanícenost
zebra zebra
zebra crossing přechod pro chodce
zebras zebry
zebu zebu
Zeiss Zeiss
Zeiss Zeiss
zeitgeist duch doby
Zen Zen
zenith zenit
zenith vrchol
zenithal zenitový
zeolite zeolit
zephyr vánek
zeppelin vzducholoď
Zeppelin Zeppelin
zero nula
zero nulový
zero vynulovat
zero zero
zero nulovat
zero nultý
zero žádný
zero discharge goal cíl nulového vypouštění
zero growth nulový základ/růst
zero hour kritický okamžik
zero hour hodina H
zero in zamířit (střelnou zbraň)
zero in zacílit
zero in on zaměřit na něco
zero in on zaměřit se na něco
zero in on soustředit se na něco
zero indicator nulový příznak
zero inflation nulová inflace
zero kill vyloučení nul
zero kill potlačení nul
zero lash nulová vůle
zero meridian hlavní poledník
zero meridian nultý poledník
zero meridian greenwichský poledník
zero population growth nulový populační přírůstek
zero population growth nulový přírustek obyvatelstva
zero rating for VAT nulová sazba daně z přidané hodnoty (DPH)

 <<< 
 < 
      
 1 
z       

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy