Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
maitre d hotel vrchní
Maj Maj
MAJCOM Major Command
majestic velkolepý
majestically velkolepě
majesties veličenstva
majesty vznešenost
majesty veličenstvo
majesty majestátnost
majesty majestát
majesty výsost
majesty excelence
majolica majolika
major dur
major závažný
major většinový
major přední
major major
major hlavní
major důležitý
major plnoletý
major vážný
major majoritní
major většina
major degree velká míra
major diatonic scale velká diatonická stupnice
major general generálmajor
major league první liga
major oil exporters hlavní vývozci oleje
major quadrat majorkvadrát
major-domo správce domu
major-general generálmajor
major-league první liga
major-league club prvoligový klub
major-league team prvoligový tím
Majorca Malorka
majordomo správce domu
majorette mažoretka
majorities většiny
majority majorita
majority většina
majority interest většinový podíl
majority leader vůdce většiny
majority opinion většinový názor
majority ownership většinové vlastnictví
majority rule většinová vláda
majority shareholding majoritní akcionářství
majors superliga
majors majorové
Majuro Majuro
makable vyrobitelný
makable realizovatelný
make zhotovovat
make typ
make přivodit
make přimět
make nadělat
make model
make druh
make zhotovit
make přinutit
make make/made/made
make ušít
make provést
make realizovat
make vytvořit
make vytvářet
make vyrobit
make vyrábět
make udělat
make učinit
make dělat
make činit
make a booboo postrašit
make a bundle zbohatnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy