Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
make a circuit obejít
make a complaint stěžovat si
make a difference rozlišovat
make a difference záleží na tom
make a face zašklebit se
make a face dělat grimasy
make a false move udělat chybný krok
make a good impression udělat dobrý dojem
make a hash of zpackat
make a hit být úspěšný
make a killing vydělat jmění
make a living starat se o živobytí
make a living vydělávat si na živobytí
make a mistake zmýlit se
make a mistake udělat chybu
make a motion podat návrh
make a name for oneself přeslávit se
make a pass dvořit se
make a pass at someone dvořit se někomu
make a point of předsevzít si
make a scene dělat scény
make a short work of udělat s něčím krátký proces
make amends nahradit škodu
make amends odškodnit
make an appearance dostavit se
make an offer nabídnout
make an offer učinit nabídku
make arrangement for zařídit aby
make arrangement for učinit opatření
make believe předstírat
make better zlepšovat
make better zlepšit
make bold troufat si
make do přimět
make easy usnadnit
make efforts usilovat
make ends meet výhodné setkání
make ends meet vhodně se sejít
make ends meet účelné setkání
make eyes at dělat hezký oči na
make eyes at házet pohledy na
make for zamířit k
make for vést k
make for spět k
make for směřovat k
make for sloužit k
make for přispívat k
make for vyrazit
make for vydat se směrem na
make friends spřátelit se
make fun žertovat
make fun zesměšnit
make fun of tropit si žerty z
make fun of dělat si legraci z
make fun of zesměšňovat
make good vylepšit
make good upevnit
make good spravit
make good opravit
make good napravit
make good time zpříjemnit si čas
make hay sušit seno
make head nor tail of something najít smysl
make it udělat to
make it zvládnout to
make it mít úspěch
make it better vylepšit
make it up usmířit se
make it up to someone vynahradit to někomu
make it worse zhoršit
make it yourself udělej to sám
make light of zlehčovat něco
make love souložit
make love to pomilovat
make love to milovat se s

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy