Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
make me do it přimět mě k
make money zbohatnout
make money získat peníze
make money vydělat peníze
make narrow zužovat
make narrow zúžit
make noise dělat hluk
make of something vysvětlovat si něco
make of something myslet si o něčem
make off zmizet
make off vzdálit se
make one s blood boil někoho napálit
make one s blood boil někoho rozhněvat
make oneself at home uďelat si pohodlí
make out přijít (na co)
make out stanovit
make out vyhotovit
make out vypočítat
make out rozeznat
make out sestavit
make out zjistit
make out jít
make out pokračovat
make out vyvíjet se
make out rozlíšit
make out identifikovat
make over postoupit
make over převést
make over předělat
make over změnit
make possible umožňovat
make possible umožnit
make room udělat místo
make sbs. blood run cold krev stydne v žilách
make sense mít smysl
make sense dávat smysl
make sense být rozumný
make short work of rychle skoncovat s
make silent umlčet
make so. s call rozhodnout se
make so. s call udělat rozhodnutí
make so. s call učinit rozhodnutí
make special ozvláštnit
make sure ujistit se
make sure zajistit si
make sure ověřit si
make table výrobní tabulka
make the bed stlát
make up nahradit
make up líčit se
make up vytvářet
make up vymýšlet
make up vymyslet
make up for dohánět
make up one s mind rozhodovat se
make up one s mind rozhodnout se
make use of sth využít čeho
make war válčit
make war vést válku
make way uvolnit cestu
make way razit cestu
make way through prodírat se
make worse zhoršovat
make worse zhoršit
make your way udělat to po svém
make yourself at home uďelejte si pohodlí
make-believe přetvářka
make-belive předstírání
make-do provizorní
make-over větší úprava vzhledu člověka
make-up nalíčení
make-up líčidla
make-up líčení
make-work nouzová práce pro nezaměstnané
makebelieve přetvářka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy