Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
makeover větší úprava vzhledu člověka
makeover postoupení majetku
maker zhotovitel
maker výrobce
makers výrobci
makes dělá
makeshift provizorní
makeup nalíčení
makeup líčidla
makeup líčení
makeups nalíčení
makeweight být do počtu
making výroba
makings složení
mako druh žraloka
Malabo hl.m. - Rovníková Guinea
malachite malachit
malachite druh minerálu
malachite minerál malachit
maladaptive špatně se adaptující
maladies neduhy
maladministration korupce
maladroit neobratný
maladroitly neobratně
maladroitness neobratnost
malady choroba
malaise zneklidnění
malaise malátnost
Malamud Malamud
malamute malamut
malapert drzý
malapropism komicke prereknuti
malapropism záměna podobně znějících slov
malaria malárie
malarial malarický
malarial postižený malárií
malarial zamořený malárií
malarkey nesmysl
malathion druh insekticidu
Malawi Malawi
Malay Malajec
Malay Malay
Malay malajský
Malaya Malajsko
Malaysia Malajsie
Malcolm Malcolm
Malcolm X Malcolm X
malcontent nespokojený
Malden Malden
maldistribution špatné rozdělení
maldistribution špatná distribuce
Maldives Maledivy
male samec
male samčí
male muž
Male hl.m. - Maledivy
male mužský
male chauvinist mužský šovinista
male frog žabák
male orgasm mužský orgasmus
malediction kletba
malefaction zločin
malefactor pachatel
malefactors pachatelé
malefic zlomyslný
maleficence škození
maleficent škodlivý
maleness mužnost
maleness mužství
males samci
males muži
malevolence škodolibost
malevolent zlomyslný
malevolent škodolibý
malevolent zlovolný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy