Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
malevolently škodolibě
malfeasance trestný čin
malformation znetvoření
malformation zdeformování
malformed znetvořený
malformed zdeformovaný
malfunction závada
malfunction porucha
malfunctioned selhal
malfunctioned porouchaný
malfunctioning selhávání
malfunctioning porouchaný
malfunctions poruchy
Mali Mali
malice nedobrý úmysl
malice potměšilost
malice zlomyslnost
malice zášť
malicious lstivý
malicious zákeřný
malicious zlomyslný
maliciously lstivě
maliciously zákeřně
maliciously zlomyslně
maliciousness škodolibost
maliciousness lstivost
maliciousness zákeřnost
maliciousness zlomyslnost
malign maligní
malignance škodlivost
malignancy zhoubnost
malignancy zhoubný nádor
malignant maligní
malignant zlomyslný
malignant zlý
malignant nenávistný
malignant škodlivý
malignant neblahý
malignant nepříznivý
malignant zhoubný
malignant ohrožující život
malignant virulentní
malignant tumor zhoubný nádor
malignantly zhoubně
maligned pomlouvaný
maligned očerňovaný
malignity škodolibost
malinger simulovat nemoc
malingerer simulant
mall hypermarket
mallard divoká kachna
malleability poddajnost
malleable poddajný
mallee blahovičník
mallet palička
mallets paličky
Mallory Mallory
mallow sléz
mallow druh rostliny
malls nákupní střediska
malnourished podvyživený
malnourishment podvýživa
malnourishment malnutrice
malnutrition podvýživa
malocclusion vadný skus
malodorous páchnoucí
Malone Malone
Maloney Maloney
malpractice zanedbání
malt slad
malt liquor nápoj ze sladu
Malta Malta
Malta Malta
malted sladový
malted mléčný koktejl

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy