Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
manage řídit
manage vést
manage zvládnout
manage postarat se
manage spravovat
manage podařit se
manage dovést
manage dokázat
manageability ovladatelnost
manageable ovladatelný
manageableness ovladatelnost
managed zařídil
managed zařízený
managed veden
managed řízený
managed řízen
managed care řízená pomoc
managed floating exchange rate řízený plovoucí měnový kurz
management vedení
management správa
management management
management vedení
management řídící
management řízení
management of a comp představenstvo
management performance indicator indikátor řízení environmentálního profilu
managements vedení
manager manažerský
manager správce
manager vedoucí
manager ředitel
manager manažer
manager manažerka
manager retreat výjezdní zasedání manažerů
manageress ředitelka
manageress vedoucí
managerial řídící
managerial manažerský
managerially manažersky
managers manažeři
managership úřad manažera
manages dovede
managing zvládnutí
managing správní
managing řídící
managing clerk disponent
managing director vrchní ředitel
Managua hl.m. - Nikaragua
Manama hl.m. - Bahrajn
manatee kapustňák
Manchester Manchester
manciple hospodář
mandala buddhistický symbol
Mandalay město - Barma
mandamus příkaz mezi soudy
mandarin mandarinka
mandarin orange mandarinka
mandarin orange tree mandarinkovník
mandatary mandatář
mandatary plnomocník
mandate zmocnění
mandate mandát
mandate příkaz
mandate nařízení
mandated ustanovil
mandated pověřil
mandates mandáty
mandator zmocnitel
mandatory nařízený
mandatory zmocněnec
mandatory mandátní
mandatory závazný
mandatory povinný
Mandelbrot Mandelbrot
mandible sanice

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy