Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mandibles čelisti
mandibular mandibulární
mandibulofacial menibulofaciální
mandioca mandiok
mandolin mandolínový
mandolin mandolína
mandrake mandragora
Mandrake Mandrake
mandrake pekřín obecný
mandrel vřeteno
mandrel vřeteno soustruhu
mandril vřeteno
mandrill pavián
mandrill mandril
Mandy Mandy
mane hříva
maneater lidožrout
maned mající hřívu
manege manéž
maneuver manévr
maneuverability řiditelnost
maneuverability manévrovatelnost
maneuverability schopnost manévrovat
maneuverable schopný manévrování
maneuverable manévrovatelný
maneuvered manévrovaný
maneuvering manévrování
maneuvers manévry
Manfred Manfred
manful rozhodný
manfully statečně
manganate manganan
manganese mangan
manganite manganitan
mange svrab
manger žlab
manger jesličky
mangers žlaby
manginess obnošenost
mangle rozdrtit
mangle mandl
mangle mandlovat
mangled rozdrcený
mangler ničitel
mangles mandly
mangling mandlování
mango mango
mangoes manga
mangold-wurzel mangold
mangrove mangróvie
mangrove mangle
mangy prašivý
manhandle týrat
manhandle špatně zacházet
manhandled obsluhovaný lidmi
Manhattan Manhattan
manhole průlez
manhood mužnost
manhood mužství
manhunt stíhání
mania posedlost
mania vášeň
mania mánie
maniac šílený
maniac šílenec
maniac maniak
maniacal šílený
maniacally vášnivě
maniacs šílenci
manic maniakální
manic šílený
manic depressive manio-depresivní
manic-depressive manio-depresivní
manically šíleně
manicure manikúra

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy