Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
arpeggio arpeggio
arraign obžalovat
arraign obvinit
arraignment obžaloba
arrange zarovnat
arrange umluvit
arrange sjednat
arrange pořádat
arrange umísťovat
arrange dojednat
arrange zařizovat
arrange zařídit
arrange stanovit
arrange uspořádat
arrange dát do pořádku
arrange around rozestavit
arrange by talking domluvit
arrange for smluvit
arrange things zařizovat se
arrange things zařídit se
arrangeable sjednatelný
arrangeable naaranžovatelný
arranged uspořádaný
arranged uspořádal
arranged rozložený
arranged naaranžovaný
arrangement urovnání
arrangement ujednání
arrangement seřazení
arrangement rozmístění
arrangement dojednání
arrangement aranžmá
arrangement zařízení
arrangement úmluva
arrangement uspořádání
arrangement dohoda
arrangement řád
arrangements opatření
arrangements uspořádání
arranger aranžér
arranges zařizuje
arranges sjednává
arranging zprostředkování
arranging uspořádání
arranging aranžování
arrant nehorázný
arrant úplný
array uspořádání
array soubor
array seřadit
array sada
array houf
array šikovat
array sešikovat
array seskupit
array pole
arrays řady
arrays pole
arrays matice
arrear nedoplatek
arrears nedoplatky
arrears nedodělky
arrest uvalení vazby
arrest zadržet
arrest aretovat
arrest zatknout
arrest zatčení
arrestable schopný zatknutí
arrested zatčený
arrested zatkl
arrested zatčen
arrester zachycovač
arrester lapač
arrester bleskosvod
arrester bleskojistka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy