Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mannerist mannerista
mannerly zdvořilý
manners mravy
mannikin figurína
manning obsazení
mannish mužský
mannish připomínající muže
mannishly připomínajíce muže
mannishness mužskost
mannishness schopnost připomínat muže
manoeuvrability ovládatelnost
manoeuvrability manévrovatelnost
manoeuvrable manévrovatelný
manoeuvre manévr
manoeuvres manévry
manoeuvres manévruje
manoeuvring manévrování
manometer manometr
manometers manometry
manor velkostatek
manor usedlost
manor statek
manor panství
manor panské sídlo
manorial velkostatkářský
manorial panský
manors usedlosti
manpower pracovní síla
manpower lidská síla
manque zmeškaná např. příležitost
Mans Mans
mansard mansarda
mansard roof mansardová střecha
manse fara
manservant sluha
Mansfield Mansfield
mansion panské sídlo
mansion zámek
mansion zámeček
mansion panský dům
mansion sídlo
mansions zámečky
manslaughter zabití
manslayer vrah
manslayer zabiják
manta rejnok
manta ray obrovský rejnok
ManTech Manufacturing Technology
mantel římsa nad krbem
mantelpiece římsa nad krbem
mantels římsy nad krbem
mantelshelf římsa nad krbem
mantilla dámský hedvábný přehoz
mantis kudlanka nábožná
mantissa mantisa
mantissas mantisy
mantissas základy logaritmů
mantle povlak
mantlepiece římsa nad krbem
mantles kudlanka nábožná
mantra mantra
mantrap svůdná žena
mantrap past např. na uprchlíky
manual návod
manual manuální
manual pokyny
manual příruční
manual ruční
manual rukověť
manual manuál
manual příručka
manual labor fyzická práce
manual training rukodělná výuka
manually ručně
manually manuálně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy