Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
manuals manuály
Manuel Manuel
manufactory výrobna
manufactory manufaktura
manufacture zhotovit
manufacture manufaktura
manufacture vyrobit
manufacture výroba
manufacture vyrábět
manufactured vyroben
manufacturer výrobce
manufacturer producent
manufacturers výrobci
manufactures vyrábí
manufacturing výroba
manufacturing zpracovatelský
manufacturing výrobní
manufacturing vyrábějící
manufacturing vyrábí
manufacturing industry zpracovatelský průmysl
manumission propuštění z otroctví
manumit propuštění otroka
manure hnojit
manure hnůj
manures hnoje
manuscript rukopis
manuscripts rukopisy
Manville Manville
Manx manština
Manx manský
many mnozí
many moc
many mnoho
many hodně
many times mnohdy
many times mockrát
many times mnohokrát
many-sided mnohostranný
man´s mužský
Mao Mao
MAP hlavní vzdušné polutanty
map mapa
map collection sbírka map
map out plánovat
map out mapovat
maple javor
maple sugar javorový cukr
maple syrup javorový sirup
maples javor
mapmaker kartograf
mappable zmapovatelný
mappable mapovatelný
mappable schopný zmapování
mapped zmapovaný
mapper kartograf
mapping mapující
mappings mapování
maps mapy
Maputo hl.m. - Mozambik
mar ničit
mar kazit
marabou marabu
marabout marabu
marabout marabut
maraca rumba koule
Maracaibo město - Venezuela
maraschino maraskino
maraschino sladký likér
maraschino cherry třešeň v maraskinu
maraschino cherry druh divoké třešně
marasmus sešlost
marathon maratonský
marathon maratón
marathoner maratónec
marathons maratóny

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy