Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
maraud plenit
marauder záškodník
marauding záškodnický
marauding nájezdnický
marauding loupežný
marble mramorový
marble kulička
marble mramor
marbled mramorový
marbled mramorovaný
marbleize upravit do podoby mramoru
marbleized mramorovaný
marbles kuličky
marbles dětská hra
marbling mramorování
Marc Marc
Marceau Marceau
Marcel Marcel
Marcella Marcella
Marcella Marcela
Marcello Marcello
march hraničit
march hranice
march demonstrace
march demonstrovat
march tažení
march pochodovat
march pochod
march kráčet
March March
March březen
march past defilovat
marched pochodoval
marcher pochodující osoba
marches pochody
marching pochodující
marching pochodování
marching pochod
marching band pochodující skupina
marching music pochodová hudba
marching order pochodová výstroj
marching orders rozkazy
marchioness markýza
marchpane marcipán
Marcia Marcia
Marco Marco
Marconi Marconi
Marcotte Marcotte
Marcus Marcus
Marcy Marcy
Mardis Mardis
mare klisna
mare s nest nepořádek
mare s-nest nepořádek
mares klisny
Margaret Markéta
Margaret Margaret
Margareth Markéta
margarine umělý tuk
margarine margarín
margarita koktejl margarita
marge margarín
Margery ženské křestní jméno
margin záloha
margin marže
margin lem
margin rozpětí
margin mez
margin kraj
margin nominální zisk
margin okraj
margin of exposure moe
marginal mezní
marginal hraniční
marginal okrajový

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy