Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
marginal analysis marginální analýza
marginal cost marginální náklad
marginal cost factor faktor mezních nákladů
marginal cost of exploration marginální náklady na průzkum
marginal cost pricing cenová tvorba podle marginálních nákladů
marginal costs mezní náklady
marginal external cost marginální externí náklad
marginal net private benefit marginální čistý soukromý výnos
marginal productivity theory of income distribution teorie mezní produktivity rozdělování důchodů
marginal profit marginální zisk
Marginal Propensity to Consume (MPC). mezní sklon ke spotřebě
Marginal Propensity to Save (MPS). mezní sklon k úsporám
marginal revenue marginální příjem
marginal revenue product of labour mezní příjmový produkt práce
marginal tax rate marginální daňová sazba
marginal unit marginální jednotka
marginal utility mezní užitečnost
marginal variable costs marginální proměnné (variabilní) náklady
marginalia marginálie
marginalisation přehlížení
marginalise přehlížet
marginality okrajovost
marginality marginalita
marginalization přehlížení
marginalize přehlížet
marginalize opomíjet
marginalize ignorovat
marginalize odsunout na okraj společnosti
marginally omezeně
marginally okrajově
margins okraje
Margo Margo
marguerite kopretina
Marguerite ženské křestní jméno
maria měsíční moře
maria tmavá oblast na Měsíci
maria mare na Měsíci
Maria Josiah
mariachi mexická pouliční kapela
Marian Marian
Marianne ženské křestní jméno
Marie Marie
Marietta Marietta
marigold blatouch
marigold měsíček
marihuana marihuana
marijuana marihuana
marijuana cigarette marihuanová cigareta
Marilyn ženské křestní jméno
marimba xylofon
marimba marimba
Marin Marin
marina přístav
marinade marináda
marinara zvláštně upravený pokrm
marinas malé přístavy
marinate marinovat
marination marinování
marine loďstvo
marine mořský
marine námořník
marine námořní
marine lodní
marine voják námořní pěchoty
marine archeology námořní archeologie
Marine Corps námořní jednotky U.S.A.
marine mine mořská mina
marine turtle mořská želva
mariner námořník
mariner s compass námořníkův kompas
marines námořní pěchota
marines vojáci námořní pěchoty
Marino Marino
Mario Mario
Marion Marion

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy